Başkan


Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR

E-posta : nazaltintas1@gmail.com

 

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

E-posta: cuneytkayaalp@hotmail.com

 

Genel Sekreter

 

Prof. Dr. Ayşegül Ünver

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR

E-posta: aysegulunver2@gmail.com

 

Sayman

Uzm. Bio. Özge Sarıca Yılmaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Uncubozköy- MANİSA

 

Basın Yayın Sorumlusu

sebnem
Doç. Dr. Ülkü Karaman
Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu

E-posta: ulkukaraman44@hotmail.com