KE’de tedavi seçimi; kistin USG tipi, sayısı, büyüklüğü, nüks olup olmadığı, hastanın genel durumu, cerrahın aldığı eğitim, çalıştığı hastanenin şartları (Radikal-Konservatif yaklaşım), cerrahın endemik bölgede görev yapması gibi faktörlerle yakın ilişkilidir.

 

KE’in tedavi seçenekleri; Cerrahi, PAIR (Puncture, Aspiration, Injection and Reaspiration), kemoterapi, “Bekle ve gör”  yaklaşımıdır.

Bu güne kadar yapılmış çalışmalar ışığında insandaki KE’in ele alınmasında tek bir “altın kuralın” varIığından söz etmek olası değildir. Bu nedenledir ki her olgunun ayrı değerlendirilmesi gereklidir. Bu uluslararası kabul görmüş bir öneridir ve her hastanın kendine özgü olarak tedavisi planlanmalıdır. Uzun yıllar tedavi yalnızca cerrahi olmuştur ve genellikle çeşitli cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır.Cerrahi herzaman operasyon öncesi ve sonrasında kemoterapi ile birlikte uygulanmakta ve protoskoleksleri öldürücü maddeler (%70-90 ethanol, %15-20 hipertonik tuz solüsyonu, %0.5 cetrimide solüsyonu) sıklıkla kullanılmaktadır.Ancak son dekatta KE’in tedavisinde cerrahiye önemli bir seçenek kullanılmaya başlanmıştır.PAIR ile tedavi yaygınlaşmıştır.Perkütan tedavi ve drenaj, girişimsel radyolojideki gelişmeler ile ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi önderliğinde bugün kullanılmaktadır. Özellikle karaciğer ve karıniçi kist hidatiklerde daha güvenle kullanılan bu yöntem komplike olmayan KE hastalarında iyi sonuç vermektedir.

Ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda kemoterapi tek seçenektir.Bunlar omurga, pelvis gibi hayati organlar ile birkaç organda birden fazla sayıda kisti bulunan hastaları kapsamakta ve uzun süreli kullanımı gerekli kılabilmektedir.Günümüzde kullanılan ilaçlar Mebendazole ve Albendazole’dür. Eğer kistler kemikte yerleşmiş ise kemoterapi daha az etkili olmaktadır. WHO’nun 2001 yılında yayınlamış olduğu kılavuz kitaba göre 2000’in üzerinde hastanın tedavisinde kullanılmış olan iki benzimidazol türevi;

  • Albendazole (ABZ) (Eskazole® , Zentel ® ; 400 mg tablet ve %4 süspansiyon, Smith Kline Beecham, İngiltere)
  • Mebendazole (MBZ) (Vermox® ; 500 mg tablet, Janssen Pharmaceutica, Belçika)’ dür.