Hidatik kistler hemen her yaşta görülebilir.Tanı yöntemine göre yaş dağılımı farklılık gösterebilir, ancak 1 yaşın altı ve 75 yaşın üstündeki tüm yaşlarda ve heriki cinste de görülebilmektedir.Cinsiyet dağılımı önemli bir özellik göstermese de çalışmaların büyük bir kısmında kadınlarda daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.Hastaların mesleki dağılımına bakıldığında ise epidemiyolojik ve sosyo-ekonomik şartlara bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir.

 

Organ lokalizasyonunda ise, E.granulosus’un neden olduğu kistlerin %50-70’i karaciğerde, %10-30’u akciğerde ve %10’u vücudun diğer organlarında yada dokularında yerleşmektedir. En sık yerleşim alanı olan karaciğerde bu kistlerin çoğu sağ lobyerleşimlidir ve tektir. Hepatik tutuluşun en önemli kaynağı portal vendir. Karaciğer sağ lobunun sol lobtan daha büyük, portal kan dolaşımının bu lobta daha fazla olması nedeniyle kistlerin %80-85’i sağ lobta, %15-20’i sol lobta yerleşim gösterirler.Karaciğerden sonra ikinci sıklıkla yerleşim alanı olan akciğerde ise kistlerin %70’i tektir.Tek kist halinde olan akciğer kistlerinin de daha çok sağ akciğeri ve alt lobu tuttuğu bilinmektedir.Dalak karaciğer ve akciğerden sonra en sık tutulan organdır.Böbrek yerleşimli kistler çoğunlukla tektir ve korteks yerleşimlidir.