Erişkin formu köpeklerin ince bağırsaklarında yaşayanEchinococcus granulosus’un larvasınınara konaklarda neden olduğu hastalık kistik ekinokokkozis olarak isimlendirilmektedir. Kistik ekinokokkozis (Hidatidozis, Kist Hidatik, KE) uzun yıllardır bilinen ve helmint hastalıkları içinde, insan ve hayvan sağlığının yanısıra, sebep olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle de dünyanın bir çok bölgesinde ve ülkemizde halk sağlığı problemi olarak önemini koruyan bir paraziter hastalıktır. Bu nedenledir ki KE mutlaka iki açıdan değerlendirilmesi gereken bir hastalıktır; sağlık ve ekonomi. Yurdumuzda KE’in varlığı 1861 yılından beri bilinmesine rağmen  korunma ve kontrol ile ilgili geliştirilmiş bir devlet politikası olmaması nedeniyle hastalık da önemini yitirmeden güncelliğini korumaya devam etmektedir.

Ülkemizde kaçak olarak ya da Kurban Bayramlarında veteriner kontrolu olmadan kesilen hayvanların kistli karaciğer ve akciğer gibi organlarının köpeklere yedirilmesi ya da köpeklerin erişebileceği yerlere atılması sonucu hasta olan köpekler, gerek insanlar gerekse evcil hayvanlar (koyun, keçi, sığır gibi otçul memeliler) için sürekli bulaşma kaynağını oluştururlar. Böylece özellikle köpekler ile koyun ve sığır gibi evcil hayvanlar arasında oluşan döngünün insanlara geçişi, başıboş dolaşan enfekte köpeklerle temas ile kolayca gerçekleşmektedir.

Hastalığın yaygın olma nedenleri;

  • Sokak köpeği varlığının kontrol altına alınamayışı,
  • Hayvan kesimlerinin tam olarak kontrol altına alınamaması,
  • Gerek sahipli gerekse başıboş köpeklerin tedavilerinin yeteri kadar yapılamaması,
  • Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyde yeterli gelişmenin sağlanamaması
  • Halkın hastalık konusunda yeterince bilgi sahibi olmamasıdır.