KE çok farklı bulgu ve belirtilere sahip bir kliniğinin olması; her yaşta ve her organda görülebilmesi; selim huylu yada ağır bir hastalık tablosu oluşturabilmesi; kronik, subakut yada bazen acil tedavi gerektiren akut bir seyire sahip olması nedeniyle özellikle endemik olmayan bölgelerde çok zayıf klinik şüphe uyandırır. Günümüzde bu şüphenin doğrulanması, genellikle noninvaziv görüntüleme yöntemlerinin kullanımını ve bunların sonucunu desteklemek için de serolojik yöntemlerin kullanımını gerektirmektedir.

 

KE tanısı farklı yöntemlerle konur ve tanı farklı süreçlerle sağlanabilir:

1) Klinik özelliklere göre şüphe edilmesi ya da tarama sonucu,

2) Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanılması ve şüpheli kistlerin özelliklerinin ortaya konulması,

3) İmmunolojik yöntemlerin kullanılması ve spesifik antikorların (ELISA, Western Blot, Indirekt Hemaglütinasyon, Arc 5 antikoru vs) gösterilmesi,

4) Şüpheli olgularda herhangi bir kontrendikasyon yoksa tanısal ponksiyon yapılması,

5) Cerrahi veya ponksiyon ile elde edilen örneklerde protoskolekslerin yada parazitin gösterilmesi.

Radyolojik görüntüleme yöntemleri tanıda çok yardımcıdır. Kistin yerleştiği organa göre direkt grafiler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme tanı aracı olarak yardımcıdır. Özellikle son dekatta ultrasonografik incelemelerin daha sık bir şekilde rutin muayenenin bir parçası olarak uygulanması nedeniyle asemptomatik karaciğer kist hidatik hastalığının sayısında artış meydana gelmiştir.

 

KE tanısının günümüzde radyolojik tanı yöntemleri ile konulmaya çalışılmasına rağmen; kistin tümör, apse, basit kist gibi diğer yer kaplayan olgularla ayırıcı tanısının yapılabilmesi ve operasyon sonrası nükslerin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için ön tanının, mutlaka serolojik tanı yöntemleriyle desteklenmesi gerekmektedir.

Cerrahiden yada kemoterapiden sonra KE hastaları dikkatle takibedilmelidir.Antikor teşhisi tedavi sonrası takipte önemli bir yöntemdir.