Erişkin :Sestodların en küçüklerindendir. 2-7 mm boyundadır.Vücudu çengelleri bulunan bir skoleks, boyun ve 3-4 halkadan oluşmaktadır. Son halka en büyüğüdür, parazitin boyunun yarısı kadar veya yarısından biraz fazladır.

 

echinococcus-granulosus

 

 

echinococcus-granulosus2Yumurta :Echinococcus yumurtaları yuvarlak ya da hafif oval şekilli olup, 30-40 µm çapındadır. İçerisinde altı çengelli bir embriyon bulunur. Onkosferi çevreleyen çok sayıdaki zardan biri olan embriyofor oldukça kalın olup yumurtaya ışınsal çizgili bir görünüm vermektedir. Kabuk olarak da adlandırılan embriyofor keratin benzeri bir proteinden oluşan, geçirgen olmayan ve embriyoyu dış koşullardan koruyan en önemli tabakadır. Diğer Taenia yumurtalarından mikroskobik olarak ayırt edilmesi mümkün değildir.

 

 

Metasestod (Larva):

 

Larval form olan hidatik kist adı verilen E.granulosus kistleri makroskobik olarak genellikle uniloküler yapıdadır.Seyrek olarak multikistik (multiveziküler) tipte kistler de oluşabilmektedir.Uniloküler kistler içi sıvı dolu büyükçe bir kese biçimindedir.Bu kesenin duvarı dışta kütiküler (laminar), içte germinal olmak üzere iki farklı tabakadan oluşur.Germinal tabakanın görevi; dışarı doğru kütiküler tabakayı, ayrıca içeri veya bazen de dışarı doğru skoleks ve üreyici kapsülleri oluşturmaktır.Üreyici kapsül etrafı germinal tabakayla çevrilmiş içinde iki veya daha fazla sayıda skoleks bulunan yapıdır. Zamanla üreyici kapsülün dış yüzü kütiküla ile örtülür ve böylece kız keseler meydana gelir. Ayrıca vücudun bu kiste karşı gösterdiği reaksiyon sonucu, en dışta kisti çevreleyen konağa ait bir fibröz adventisyal tabaka (perikist- fibröz kapsül) bulunur.

 

echinococcus-granulosus3