Prof.Dr.Nazmiye Altıntaş       Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

Prof.Dr.Ali Şükrü Menteş       Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  Anabilim Dalı Bornova- İZMİR

Prof.Dr.H.Aydınten Kuman    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

Doç.Dr.Ali Osman Karababa  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

Doç.Dr.Refik Killi                    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

Doç.Dr.Ömer Özütemiz         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

Doç.Dr.Yüksel Gürüz              Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

Uzm.Dr.Ayşegül Yolasığmaz  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bornova-İZMİR

kurucu-uyeler